Scroll to top

Beograd očima mašte

category: Turizam

Beograd očima mašte

Projektom „Beograd očima mašte“ uspešno je realizovana inkluzija slepih i slabovidih osoba, osobe sa oštećenjem vida uključile su se u turističke i kulturno-edukativne programe, na način što su im planirani sadržaj i aktivnosti u potpunosti prilagođeni.Takođe, realizacijom projekta slepe i slabovide osobe su podstaknute na sticanje novih i unapređenje postojećih znanja iz oblasti kultura, istorija, umetnost i tradicija istaknutih turističkih lokaliteta koje se nalaze na teritoriji grada Beograda; Unapređen je kulturno i društveno-socijalni život slepih i slabovidih osoba i podignut je nivo zainteresovanosti slepih i slabovidih osoba za upoznavanjem drugih kulturno-istorijskih celina grada Beograda; Promovisane su kulturno-istorijske znamenitosti grada Beograda.

Obilazak:
Gornji grad Beogradske tvrđave
Izlet na Avalu
Poseta konaku kneginje Ljubice
Poseta Narodnom muzeju – Dani Emitraža u Srbiji – Nevidljiva umetnost

  • Datum

    01.10.2023. – 30.11.2023

  • Trajanje

    2 meseca

  • Podrška

    Grad Beograd Sekretarijat za kulturu

Skip to content