Scroll to top

Pogledaj u sebe

category: Psihologija

Pogledaj u sebe

Projekat „Pogledaj u sebe“ posvećen je promociji jednakih mogućnosti i inkluziji osoba sa invaliditetom, uglavnom slepih i slabovidih osoba i članova njihovih porodica koji iskazuju potrebu za psihosocijalnom podrškom kroz individualne i grupne psihoterapije. U okviru projekta planirana je i organizacija radionica na kojima će se primenjivati metode i tehnike ekspresivnog art pristupa koji se bazira na pokretu i spada u domen Terapije i edukacije pokretom. Osnova ovog pristupa je Telo, koje sadrži sva naša životna iskustva, i Pokret kao primarni jezik tela.

  • Datum

    01.08.2023. – 31.01.2024

  • Trajanje

    6 meseci

  • Podrška

    Grad Beograd Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Skip to content