Scroll to top

Italija za mlade

category: Edukacija

Italija za mlade

Projekat „Italija za mlade“ posvećen je promociji jednakih mogućnosti, inkluziji osoba sa invaliditetom i ravnopravnosti spelih i slabovidih osoba koji pokazuju naročita interesovanja za upoznavanjem jezika i kulture italijanskog naroda, ali koji zbog specifičnosti svog invaliditeta, društvenih barijera i materijalnog statusa nisu u mogućnosti da pohađaju školu jezika. Efekat ovog projekta je socijalna uključenost i pravilno korišćenje slobodnog vremena učenika Škole za učenike oštećeog vida „Veljko Ramadanović“. Takođe realizacija ovog projekta podrazumeva rad sa marginalizovanim grupama obzirom da se mlade slepe i slabovide osobe uz sve napore društva zbog svog invaliditeta uglavnom na margini društva

  • Datum

    01.09.2023. – 30.11.2023.

  • Trajanje

    3 meseca

  • Podrška

    Ministartstvo za rad, boračka i socijalna pitanja - Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Skip to content