Scroll to top

Unapređenje poslovnih kompeticija

category: Edukacija

Unapređenje poslovnih kompeticija

Program će se realizovati u cilju unapredjenja poslovnih kompeticija slepih i slabovidih osoba u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada ali i sa ciljem dodatne motivacije i otklanjanja psiho-emocionalnih smetnji i strahova koje slepe i slabovide osobe imaju kada je zaposlenje u pitanju.

  • Početak

    15.07.2021.

  • Trajanje

    3 meseca

  • Podrška

    Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Skip to content