Scroll to top

Italija u srcu


Učenje italijanskog jezika sa maternjim govornicima

category: Strani jezik

Italija u srcu

Projket će biti posvećen promociji jednakih mogućnosti koji pokazuju naročita interesovanja za upoznavanjem jezika i kulture italijanskog naroda. Projekat će omogućiti osobama sa oštećenjem vida da savladaju početni A1 nivo italijanskog jezika i da se upoznaju i prošire znanja o kulturi i umetnosti italijanskog naroda.

  • Početak

    01.06.2021.

  • Trajanje

    1 mesec

  • Podrška

    Ministrastvo kulture i informisanja

Skip to content