Scroll to top

I u radu jednaki

category: Edukacija

I u radu jednaki

Cilj je da se osobe sa invaliditetom , u fokusu slepe i slabovide osobe, predstave javnosti i poslodavcima i na taj način postanu vidljivi i ukažu na problem koji se tiče zapošljavanja, a koji u velikoj meri pogađa osobe sa invaliditetom. Slepe i slabovide osobe koje su zaposlene predstaviće sebe, mesto gde rade i na koji način obavljaju svakodnevne radne zadatke. Cilj je da se predstave i nezaposlene slepe i slabovide osobe, da govore o svom obrazovanju i poslovima koje bi voleli i znali da obavljaju u budućnosti.

  • Datum

    18.05.2023. – 18.07.2023.

  • Trajanje

    2 meseca

  • Podrška

    Grad Beograd, Sekretarijat za Privredu

Skip to content